Business Alchemie

Business Alchemie is een consultancybureau wat in eerste instantie in dienst staat aan de oorspronkelijke visie van een founder. Vanuit daar met de leiders en teams van nu. Elke organisatie komt voort uit een pijn en gemis, en vanuit die wond ontstaat een medicijn wat gedeeld wil worden met de wereld.

In dat verloop van droom naar bestemming zijn vele initiatieven afgeweken van hun oorsprong. Als gevolg zijn er op meerdere lagen in de organisatie mensen, concepten, producten en klanten aangetrokken, die niet vanuit een gemeenschappelijk doel opereren. Vaak met een wildgroei aan onsamenhangende initiatieven, verwarring, plekverwarring als gevolg.

Wat is er nu nodig om weer tot een samenwerkend geheel te komen? Welke essentiële onderdelen zijn gaandeweg verloren geraakt? En allerbelangrijkste, welke sleutel draag jij als persoon om je organisatie naar het volgende niveau te brengen?

Business Alchemie creëert in eerste instantie uitlijning met de oorsprong. Vaak worden dan al nieuwe lagen zichtbaar, die eerst onbereikbaar waren. Vanuit hier wordt een punt in de horizon bepaald, en worden alle strategische stappen in kaart gebracht richting bestemming. Zo brengen we met minimale inspanningen op kernplekken beweging in de organisatie. Door de visie en missie in lijn te brengen met de verlangens en behoeftes, gaat de energie dezelfde kant op, en creëer je een rimpeling vanuit de kern naar buiten. En bewegen we samen,

Van droom naar bestemming…

IN TE ZETTEN VOOR

Deze snelle tijd vraagt om nieuwe methodes. Onze wens is werken aan dienstbaar- en duurzaamheid, en zullen in al onze consultants de kernwaarden van het bedrijf in acht houden.

...
Complexe problemen

Voor blokkades die in dit moment aandacht nodig hebben. Uitblijven van succes, dalende inkomsten, conflicten etc. Door te werken met wat er nu speelt, bouwen we aan een stevig fundament.

...
Ruimte voor expansie

High-level consultancy voor nieuwe marktpositionering. Wanneer het bedrijf aan de voorgrond staat van een nieuwe beweging. Alchemistische kernfusie voor grote verandering.

...
Duurzame co-creatie

Het samen in de wereld brengen van de visie. Dienstbaar zijn aan het hogere plan, achter het businessmodel. De creatie klaar maken om weer over te dragen aan de wereld, de legacy.

Wat is alchemie?

Alchemie doet je misschien wel denken aan oude stoffige magiërs die in achterkamers op zoek zijn naar geheime formules om goud te maken. En om eerlijk te zijn, is een deel ervan misschien wel waar. We werken met formules en blauwdrukken, afgestemd op kosmische wetten, om de natuurlijke bewegingen die vaak missen in hedendaagse mentale structuren weer terug te brengen.

Maar alchemie is meer dan dat. Het is het omzetten en transformeren van geblokkeerde energie tot levenskracht. Het is niet alleen het lezen van organisatie trauma’s, maar ook met bewuste aandacht ze helen. Onze alchemisten kunnen onzichtbare lagen waarnemen, zonder dat zij de aardse realiteit uit het oog verliezen. We zijn actief in meerdere lagen, maar bovenal praktisch en gericht op resultaat.

Organisatie Blueprint

Met de 7 transformatie stappen


Leiders, teams en organisaties staan voor nieuwe uitdagingen. De toenemende druk van de markt en de invloed van technologische versnelling, vraagt meer van ons dan ooit. Hoe kun je als mens in je centrum blijven, en in contact met je koers? Organisaties zijn een afspiegeling van de wereld van nu, en laten zien hoe we in vele gevallen uit verbinding zijn geraakt. Er is een toenemende afstand tussen leiders en teams, maar ook tussen visie en uitvoering, en afdelingen onderling.

Dit zijn de verschillende fases waar een organisatie doorheen geloodst wordt. Elke fase is immens, en creëert een rimpeling door de organisatie waar langzamer zeker iedereen naar zijn of haar natuurlijk plek wordt uitgenodigd. Dit heeft impact in zowel werk als privé sfeer. De eerste 7 stappen, zijn aan de onderkant van het model.

 1. Visie – In lijn komen met de droom van de founder
 2. Organisatietrauma – Helen van wond waar vanuit de droom is ontstaan
 3. Heelheid – Laten ontstaan van de natuurlijke beweging richting heelheid
 4. Veranderplan – Mobiliseren van levenskracht
 5. Autonomie – Loskomen van afhankelijkheden
 6. Eigenaarschap – Verantwoordelijkheid op de juiste plek brengen
 7. Plek innemen – Positionering in zowel markt/ als wel individu in organisatie
Vraag informatie aan...

Onderdelen die toegepast worden in onze

producten portfolio

Organisatie diagnose

In beeld brengen van de mismatch van de huidige situatie met de blauwdruk van de organisatie & het verborgen organisatie potentieel.

 • North Star visie (bepalen van je ‘true north’ )
 • Een blauwdruk van de ‘optimale’ organisatie in lijn met de droom
 • Diagnose qua mismatch tussen huidige en optimale situatie
 • Het verborgen organisatie potentieel in kaart gebracht
 • Top 10 blokkades die de doorbraak tegenhouden in kaart
 • Organisatie trauma’s komen in beeld
 • Stappenplan hoe deze organisatie van de huidige situatie naar de bestemming te begeleiden

Groeistrategie

Helder overzicht van toekomstpotentieel, scenario’s en stappen om doel te bereiken en door een glazen plafond heen te breken.

 • North Star visie (bepalen van je ‘true north’ )
 • Het glazen plafond in beeld gebracht, en hoe hier doorheen te breken
 • Het verborgen organisatie potentieel in kaart gebracht
 • Heldere visie waar de expansie zit in een sterk veranderende markt
 • Stappenplan hoe deze organisatie van de huidige situatie naar de bestemming te begeleiden
 • Activeren van change agents & mensen met sleutel rollen
 • Energetische automatiseren van aansturen teams

Transitie begeleiding

Implementatie van de blauwdruk & groei strategie door de organisatie, met constante uitlijning en toetsing op de ‘true north’ .

 • North Star visie (bepalen & bewaken van je ‘true north’ )
 • Een blauwdruk van de ‘optimale’ organisatie in lijn met de droom
 • Diagnose qua mismatch tussen huidige en optimale situatie
 • Transformatie van blokkades en helen van organisatie trauma’s
 • Stappenplan hoe deze organisatie van de huidige situatie naar de droom te begeleiden
 • Alchemistisch leiderschap begeleiding
 • Efficiënte implementatie binnen de organisatie

Stabiele ontwikkeling

Verstevigen van positie in de markt en personen, teams en thuisleven klaar maken voor een duurzame expansie richting het potentieel.

 • Vergroting draagkracht, reikwijdte, intensiteit
 • Optimaliseren van (on) bewuste communicatie
 • Teamstroom automatisering (eventuele expansie)
 • Bovenhalen en helen van organisatie trauma’s
 • Verdieping van bestaande visie en missie
 • Energetische benadering van de marketing/branding/zichtbaarheid
 • Shiften beperkende overtuigingen/patronen
 • Oude klanten/leeds waar ongewenst nog energie naar toegaat (lekken dichten)
 • Overdracht van Multidimensionaal bewustzijn
 • Balans tussen ont- en inspanning, werk en privé
 • Mogen zijn, niet alleen moeten…

Het nieuwe Co- creëren

Transformatie traject voor leiders en change-agents om in een sterk veranderende wereld hun veranderende plek

 • Je eigen North Star visie (je purpose vanuit je ziel)
 • Zelf meesterschap en persoonlijke alchemie
 • Vergroten van draagkracht en daarmee expansie
 • Het vinden van je unieke plek uitgelijnd met je innerlijke visie
 • Bewust en succesvol leiden in een wereld die steeds verder wakker wordt
 • (Bege)Leiden van de organisatie transformatie vanuit innerlijke alchemie.
 • Een context creëren waarin mensen kunnen floreren, en hun potentieel tot volle wasdom komt
 • Het creëren van een positieve & duurzame impact in de wereld

Future proof leiderschap

Implementatie van nieuwe co-creatie vormen, passend bij deze tijd. Binnen en buiten de organisatie.

 • Co-creatie & samenwerking stimuleren tussen en binnen teams
 • Context creëren waarin samenwerking op een nieuw niveau komt
 • Het creëren van een cultuur waar plek is voor plezier, zin en passie wat samengaat met verhoging van efficiency
 • Actieve engagement/ betrokkenheid weer terug bij de mensen in de organisatie
 • Efficiency verhoging tot op de werkvloer
 • Focus terug op de kerntaak
 • Activeren van de sleutels die individuen en teams bij zich dragen

* Deze producten zijn richtlijnen en geven een idee van de mogelijkheden. Bullets kunnen worden samengevoegd en gevormd tot een pakket op maat.

Voor wie?

Voor leiders en teams in organisaties die tools nodig hebben om volledig aan te gaan, zodat ze hun organisatie naar het volgende niveau kunnen begeleiden. Wij creëren een welkom en thuis, zodat er vernieuwde visies, structuren en werkwijzers kunnen landen. Met behalve maatschappelijk succes ook uitlijning, bezieling en vervulling als resultaat.

 • je organisatie is succesvol
 • je ervaart dat er een groter potentieel mogelijk is
 • je hebt al het nodige ondernomen om dit potentieel te ontsluiten
 • tegelijk blijft de werkelijke doorbraak uit
 • je wilt met je organisatie een actieve bijdrage leveren aan een betere wereld, nu en voor onze kinderen
 • je ziet dat de wereld om ons heen in rap tempo aan het veranderen is en je weet dat je hebt te schakelen om hier tijdig op te anticiperen
 • je kampt met enkele complexe, hardnekkige, meerlaagse vraagstukken die de groei in de weg zitten
 • je ervaart frustratie dat het grote potentieel er maar niet uitkomt
 • diep van binnen knaagt er een twijfel en misschien een angst dat het succes zal uitblijven
 • en je staat voor je gevoel alleen in je visie en kijk op het geheel
 • je beseft dat de huidige besturingsmethodieken en paradigma’s geen antwoord bieden op de uitdagingen van de toekomst, ze zijn niet future-proof

Wat brengen wij?

Wij bieden begeleiding voor het realiseren voor continueren processen en brengen middels alchemie kleur in de organisatie. Door een veilige werkomgeving te faciliteren ontslaat er een ruimte voor doorbraken in de persoon, het team en op organisatieniveau. Door de juiste voedingsbodem te creëren voor de cultuur in de organisatie, ontstaat een stabiele basis voor een duurzame groei. Als klant kun je zelf je eigen waardebepaling kiezen, en werken we met de bouwstenen van organisatie. Daar waar nodig bieden we structuren die daarmee samenkomen. We brengen samen in beeld, wat er nodig is op dit moment, en stemmen af op waar het stagneert, zodat er ruimte komt voor het indalen van de visie. En ontstaat er eenvoud en rust.

 • Voor een drastische koerscorrectie
 • Waar ongrijpbare problemen spelen
 • Waar de bekende oplosmethoden niet meer werken
 • Waar een flinke impuls qua innovatie of levenskracht nodig is
 • Het stappen in een onbekende markt
 • Leiders begeleiden naar een ongekende toekomst
 • Waar de complexiteiten niet meer te overzien zijn
 • je ervaart frustratie dat het grote potentieel er maar niet uitkomt
 • Waar men het grootste potentieel uit de organisatie wil halen
 • Bezieling terugbrengen in de core van de organisatie

Laten we samenwerken

Samen met een team van specialisten, consultants en alchemisten sta ik klaar om met minimale inspanningen maximale resultaten te boeken.

Man

Jacob Geense

Consultant, Visionair, Wijsgeer & Organisatie Alchemist Openbreken van groei zodat organisaties in lijn komen met hun potentieel

Mijn kracht en specialiteit is uitlijning faciliteren met een oorspronkelijke visie, zodat er nieuwe uitlijning en bezieling ontstaat, en alle blokkades die het pad naar de bestemming verhinderen oplossen. Ik genereer groei bij de leider zodat er een uitlijning ontstaat met hun missie en plek in deze transitie. Daarmee breken leiders los van de verouderde kaders. Ik begeleid ze met persoonlijke en professionele vraagstukken, zodat de mens steviger zijn plek kan innemen, en alle evolutie stappen naar een gezonde toekomst gerealiseerd kunnen worden. Samen openen we een veld van ongekende mogelijkheden, naar een nieuwe toekomst.

Start nu met een eerste doorbraak

Voordelen aan werken met ons…

 • Meest efficiënte vorm voor organisatieverandering
  • Weinig fysieke tijd en belasting op organisatie
  • Geen omvangrijke scholing en vaardigheden training
  • Werken vanuit kern- en oorsprongslagen
  • Begeleiding is gericht op overdracht en zelfdraagzaamheid
 • Waar ongrijpbare problemen spelen
 • Waar de bekende oplosmethoden niet meer werken
 • Waar een flinke impuls qua innovatie of levenskracht nodig is
 • Het stappen in een onbekende markt
 • Leiders begeleiden naar een ongekende toekomst
 • Waar de complexiteiten niet meer te overzien zijn
 • je ervaart frustratie dat het grote potentieel er maar niet uitkomt
 • Waar men het grootste potentieel uit de organisatie wil halen
 • Bezieling terugbrengen in de core van de organisatie

Wat ontstaat als resultaat…

 • Helderheid oorspronkelijke visie van founder
 • Inzicht in de primaire blokkades
 • Tools, structuren en op maat gemaakte werkwijzers
 • Transformatie door alle lagen van organisatie
 • Meer vitaliteit in de organisatie
 • Werkdrang transformeren naar vervulling
 • Verantwoordelijkheden op de juiste plek
 • Vernieuwde uitgelijnde producten/diensten
 • Vergroting rendement

Business Alchemie

Voor bewuste organisaties met een verlangen, het hoogste potentieel van het bedrijf in
de wereld willen brengen.

Om vanuit uitlijning met de blauwdruk van de organisatie een duurzame betekenis voor
de samenleving neer te zetten.

Voor leiders met een bereidheid om oude paradigma’s los te laten. En de kracht hebben
dit door te voeren door de organisatie heen.

Om op die manier de verantwoordelijkheden op de juiste plek, harmonie en
samenhang te herstellen zodat de transformatie zelf-genererend verder leeft.

Waarbij we met gezonde zakelijkheid, bedrijfsvoering en rendement niet uit het oog
verliezen.

Ga je aan?

Neem nu contact op!