Business Lab

Maak het onzichtbare zichtbaar

Momenteel bevinden we ons in een bijzondere tijd waarin we ons realiseren dat het nooit meer wordt zoals het was en bijna niemand weet waar het naar toe gaat. De werkelijkheden van een jaar geleden gelden niet meer in de huidige tijd en de toekomst. We zitten niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken en daarmee veranderde paradigma’s. Burn-out, stress en ander ziekte verzuim, maar ook verslechterde financiële resultaten zijn signalen dat organisaties nog te veel koersen op oude paradigma’s.

BusinessLab is een proeftuin, een laboratorium waar nieuwe-tijdse organisatie vraagstukken onderzocht en behandeld kunnen worden. Een ruimte waar wetenschap, alchemie, persoonlijke ontwikkeling en zakelijk succes samenkomt.

Als we blijven denken zoals we dachten, zullen we krijgen, wat altijd al kregen. Om ons klaar te maken voor het nieuwe, hebben we buiten de box te bewegen. Dit vraagt van alle betrokkenen een staat van overgave, en dienstbaarheid aan wat nu geboren wil worden.

Business Lab wil organisaties bijstaan in dit tijdperk van transformaties en shifts naar het nieuwe paradigma.

Burnout

Eerste hulp bij Burn-out, een intensief recovery programma waarmee met 95% slagingspercentage medewerkers binnen 3 maanden weer uit de burn-out terug zijn in de werkorganisatie danwel via een aansluitende outplacement procedure elders hun carrière gaan voortzetten.

Stress-reductie

Voor duurzame stressreductie biedt BusinessLab gedegen integrale analyses aan waarmee de organisatie zicht krijgt waar en in welke mate men nog koerst op de oude paradigma’s en waar op de nieuwe. Hiermee wordt naast de zichtbare sturende factoren en resultaten ook de onzichtbare zichtbaar gemaakt waarmee inzicht wordt verkregen in het DNA van de organisatie en of en hoe er chemie zit tussen mensen en de visie, missie en strategie.

Interventie

Op basis van deze analyses zullen advies en interventies kunnen worden uitgevoerd
o Het uitlijnen DNA, de visie, missie en strategie op nieuw paradigma
o Het versterken van de chemie van de organisatie met het DNA
o Het coaching en leiderschapsprogramma’s in het nieuwe paradigma en verbinding met hun innerlijk meesterschap

De Business Lab -maak het onzichtbare zichtbaar
Onmisbaar bij investeringen, overnames en fusies

Een ijsberg is maar voor 10% zichtbaar boven water en voor 90% onzichtbaar. Dat geldt ook voor bedrijven. De professionals van BusinessLab zijn gedegen vakmensen met jarenlange ervaring op strategisch, juridisch, financieel, fiscaal, commercieel of dieptepsychologisch vlak en hebben er hun sporen in verdiend. Zij werken intensief samen aan een integrale analyse van de onderneming en rapporteren zowel het zichtbare als het onzichtbare. Hierdoor verschuift de beslissing bij investments, overnames en fusies nog meer van geluk naar vaardigheid.

 Geluk of vaardigheid?

Investments, overnames en fusies zullen in toenemende mate financieringsbron zijn voor bedrijven met ambitie. Maar waarom gaat het dan zo vaak mis? Is succes puur geluk of juist een gedegen vaardigheid? Door het integrale analyse model van BusinessLab wordt het onbenutte potentieel zichtbaar op het nivo van de commercie, financiën en de cultuur en natuur van de organisatie en kan worden uitgebreid met een juridische, fiscale, innovatie analyse.

 

 

 

Commerciele Analyse

Analyse van de commerciële strategie om inzicht te geven in de koers van de onderneming. Daarbij wordt gekeken naar de organisatie met haar sterktes en zwaktes, naar de omgeving met haar kansen, bedreigingen en concurrentievermogen, naar de producten en diensten in hun levenscyclus en hun bijdrage in de waardecreatie en naar het innovatiepotentieel.

Financiele Analyse

Analyse van de financiële ratio’s geeft inzicht hoe een onderneming zich financieel heeft ontwikkeld. Daarbij wordt gekeken naar de balans, de resultaten en de liquiditeit in de afgelopen jaren. Deze worden beoordeeld in hun onderlinge verbanden over een langere tijd en in vergelijking met de branche.

Cultuur en Natuur Analyse

Analyse van de cultuur en natuur waarop de organisatie is gebouwd waardoor zicht ontstaat op de structuur, de regels en gedragscodes die zowel intern als extern De gehanteerd worden, de gemeenschappelijke normen en waarden, de rituelen en de interne consistentie, maar ook op de niet zichtbare, onderliggende en aansturende principes binnen een organisatie die de opvattingen en gedragspatronen bepaalt.

Onderstroom Analyse

Analyse waar een eventuele frictie ligt binnen de organisatie, of er “lijken in de kast liggen”, waar eventuele problemen liggen, maar ook waar de kracht ligt en de mogelijkheden.

Vitaliteit Analyse

Analyse van de invloed van top van de organisatie, een CEO, directeur of manager, op de intermenselijke relaties, de zakelijke kracht, de communicatie en commercie, de genetische kenmerken van deorganisatie, de maatschappelijke verantwoording en de vitaliteit.

Colard Sjerpes

Consultant, Spiritueel Ondernemer, Reisbegeleider op het pad van innerlijke groei & Organisatie Alchemist

Harmoniseren van de energie, zodat hetgeen wat wil landen kan geschieden

Mijn kracht is magnetisme waardoor de natuurlijke orde in een organisatie zich kan herstellen, door buiten de zichtbare kaders ruimte te geven aan de onzichtbare wetten en informele plekken. Vanuit daar ontstaat veiligheid waarin het mystieke zich kan openbaren. Ik breng een veld van stilte en niet-weten in wat voorbij taal en concepten gaat, zodat de pure bestemming en authentieke beweging zichtbaar wordt. Mijn primaire focus ligt in het bewust vergroten van het bewustzijn, zodat er een nieuw paradigma kan ontstaan waarin het potentieel vanuit zichzelf ontvouwt. In deze ruimte maken leiders en organisaties nieuwe keuzes, die passen bij deze nieuwe werkelijkheid.

Na 20 jaar ondernemerschap heb ik in 2012 het roer drastisch omgegooid omdat ik me realiseerde dat ik niet gelukkig was in het leven wat ik had gecreëerd en niet blij werd van wat ik deed. Als co-founder was ik betrokken bij een spiritueel centrum in Zwolle waar wisdom keepers uit oude tradities van over heel de wereld werden uitgenodigd om hun wijsheid te komen delen en dat in relatie te brengen tot de enorme uitdagingen waarvoor we als mensheid staan. Hierdoor ontwaakte ook mijn innerlijke wijsheid en krachten waar ik me tot dan toe totaal niet bewust van was. Vanaf 2014 ben ik één van de hoeders en vuurmeesters van een ceremoniële krachtplaats waar wisdom keepers en spiritueel leraren hun teachings delen en ceremonies doen. Mijn innerlijke reis van bewust worden toonde een meer complete en krachtige versie van zijn waarmee ik mijn activiteiten vorm geef.

Co-creatie sessie

In het onderzoeken van nieuwe tijdse vraagstukken is het mogelijk om een co-creatie sessie aan te vragen. Wij zullen dan met een team van specialisten een ruimte creëren waarin het verhaal, de vraag, het verlangen, het probleem op alle lagen gehoord en gezien wordt. Vanuit dat ontvangen, ontstaat dan een ruimte waarin nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. Vanuit daar kan er een aanbod tot traject komen, of andere vervolgstappen die zichtbaar worden.

Vitaliteit, trilling & Bezield Leiderschap

Alles is een trilling, en oplossingen kunnen nooit komen in de laag waarin ze zijn ontstaan. Daarom heb je altijd een laag hoger, een trilling hoger te gaan, zodat je in een nieuwe ruimte komt met nieuwe mogelijkheden. David Hawkins MD, Ph.D., heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en op basis daarvan de Map of Consiousness ontwikkeld met schalen van bewustzijn. De niveaus zijn onderverdeeld in twee hoofdcategorieën – de niveaus van waarheid en de niveaus van onwaarheid . Elk van deze niveaus wordt bepaald door een emotie die iemands persoonlijkheid dicteert.

Volgens Hawkins hebben we wel een bepaald level, onze ‘normale staat van bewustzijn’, waar we de meeste tijd in doorbrengen. Trillingen geven aan hoe jij je voelt, angst en verdriet kent een trilling maar ook  blijdschap, en  vreugde,.. Verhogen van trilling draagt bij het oplossen van heel veel problemen. Zonder dat je alles hebt te bespreken. Je kunt zelfs meten of er voldoende draagvlak is voor innovatie.

De kracht om anderen werkelijk te inspireren en te motiveren komt van binnenuit, straalt naar buiten uit en infecteert degenen die in de onmiddellijke nabijheid zijn. Om dit te bereiken, moet je echter eerst jezelf analyseren en het innerlijke werk doen dat je nodig hebt om zo krachtig, authentiek en zelfverzekerd te zijn. Met andere woorden, persoonlijke groei vormt de basis van bezield leiderschap.

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” Quote, Einstein.