Welkomstwaarden

Een houder voor Alchemie

Dit zijn de waarden waarin wij klanten welkom heten in de heilige ruimte die wij beschikbare stellen. In hanteren van deze waarden ontstaat een houder die alchemie mogelijk maakt.

Business Alchemie biedt diensten aan waarin een heilige transitie mogelijk is.
We verwachten dat beiden partijen ten alle tijden dienstbaar zijn aan het potentieel wat zich vanuit daar wil openbaren, en verantwoordelijkheid nemen voor het landen van wat wil zijn. Dat vertaalt zich naar inzet, transparantie, integriteit daar waar bewustzijn is, waarbij het financiële component bekrachtigend en integer wordt ingezet ten dienste van het doel.

Wij hebben een leading edge businessmodel, en zijn pioniers waardoor we ons constant bewegen onbekende territoria. Doordat we in hele verfijnde onderbewuste lagen werken, is de waarde die we leveren niet altijd direct zichtbaar. Maar heeft een bewezen effect na verloop van tijd. In het voorsorteren vindt al veel transitie plaats. Daarom is het voor ons van belang dat er in elke fase een kloppende uitwisseling komt, zodat er een respectvolle en veilige ruimte en bedding komt voor de transformatie. Dit is deels aantoonbaar maar vraagt ook een steeds verder opbouwend vertrouwen.

Het is voor ons dus belangrijk dat het wezenlijke wordt erkend en meedoet, en dat er wanneer daar iets wordt geopend ook bereidheid is dat op aarde te brengen in kloppende uitwisselingen. Anders lopen wij leeg zonder dat daar iets voor teug komt.


Financiële waarden

·       Betaling bij aanvang en daarna maandelijks per steeds afgesproken dag van de maand obv factuur.
·       Indien er gekozen is in termijnen te betalen blijft de betaalplicht voor het gehele traject staan, tenzij dit anders wordt afgesproken en ingestemd met alle betrokken partijen.
·       Betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van factuurnummer en maand.
·       Er vindt geen restitutie of verplaatsing van een sessie plaats indien de cliënt verzuimt deze sessie vroegtijdig af te melden.
·       Wanneer je te laat komt voor een afspraak dan kan dat van de sessie tijd af gaan.
·       De sessies zijn niet door te schuiven naar een andere maand, tenzij er sprake is van overmacht (ziekte, overlijden van dierbaren etc).
·       Wanneer de klant meerdere keren de betaling en daarmee zijn eigen investering niet tijdig heeft gedaan, kan na enkele waarschuwingen het traject en de heilige ruimte rond de transitie worden teruggetrokken en stilgezet. Alle hieruit voortvloeiende consequenties en gevolgen zijn niet de verantwoordelijkheid van Business Alchemie


Afspraken rondom sessies en trajecten

·       Alle begeleidingssessies vinden plaats op vooraf afgestemde tijden via telefoon, zoom, skype of live op locatie te Maarssen. Extra gesprekken mogen worden gezien als bonus.
·       De lengte van een begeleidingssessie is minimaal 60 minuten en maximaal 120 minuten, en wordt definitief vastgesteld in het moment.
·       Als cliënt ben je verantwoordelijk om zelfinzichten en actiepunten na iedere sessie te noteren, en deze zelf te implementeren.
·       Als cliënt nodig ik je uit om één digitaal document aan te maken voor het reflectieverslag.
·       Evaluatie vindt mondeling plaats tijdens het traject. De resultaten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zo nodig het traject bij te sturen.
·       Zowel cliënt, als begeleider gaan akkoord dat de sessies (kunnen) worden opgenomen. De audio opnames mogen alleen gebruikt worden door cliënt en begeleider, en worden niet aan derden verstrekt zonder wederzijdse schriftelijke toestemming.
·       Aan het begin bepalen begeleider en cliënt de resultaten, waarden en extra afspraken van de werkrelatie.

 

Als begeleider verwacht ik van cliënt:

o   Een actieve en open houding;
o   Aanwezigheid en bereikbaarheid;
o   Voorbereiding op de sessies en toewijding aan het proces;
o   Verantwoordelijkheid; je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen groei, welzijn en het bereiken van je doelen.

Als begeleider kan de cliënt van mij verwachten:

o   Deskundige begeleiding en ondersteuning;
o   Gedegen voorbereiding en afronding;
o   Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling;
o   Stiptheid en bereikbaarheid;
o   Focus en samenhang.
o   Op afstand energetisch betrokken.
o   Persoonsinformatie strikt vertrouwelijk


Aansprakelijkheid

·       Business Alchemie draagt bepaalde verantwoordelijkheden die vooraf de samenwerking worden vastgesteld, maar de implementatie, het succes, resultaat c.q. behalen van de doelen, blijft te alle tijden de verantwoordelijkheid van de klant.
·       Business Alchemie is betrokken en professioneel aanwezig in energetische lagen, maar is niet aansprakelijk voor psychische of fysieke kwalen die ontstaan tijdens trajecten of projecten.
·       Business Alchemie motiveert en inspireert, maar is niet aansprakelijk voor financiële verliezen of misscreaties die vanuit voorziene en onvoorziene zaken tijdens trajecten en projecten kunnen ontstaan.
·       Wij zijn niet aansprakelijk van enige schade of niet behalen van succes die voortkomt uit fouten vanuit uit onze dienstverlening en vrijwaren ons van alle claims